tudalen-baner

Gerau befel wedi'u lapio yw'r mathau gêr befel mwyaf rheolaidd a ddefnyddir mewn gearmotors a reducers. Y gwahaniaeth o'i gymharu â gerau befel daear, mae gan y ddau eu manteision a'u hanfanteision.

Gêr befel daear Manteision:

1. Mae garwedd wyneb y dannedd yn dda.Trwy falu wyneb y dant ar ôl gwres, gellir gwarantu bod garwedd wyneb y cynnyrch gorffenedig yn uwch na 0.

2. gradd manylder uchel.Mae'r broses malu gêr yn bennaf i gywiro dadffurfiad y gêr yn ystod y broses trin gwres, er mwyn sicrhau cywirdeb y gêr ar ôl ei gwblhau, heb ddirgryniad yn ystod gweithrediad cyflym (uwchlaw 10,000 rpm), ac i gyflawni pwrpas rheolaeth fanwl gywir. y trosglwyddiad gêr;

Gêr befel daear Anfanteision:

1. cost uchel.Mae angen offer peiriant lluosog ar gyfer malu gêr, ac mae cost pob peiriant malu gêr yn fwy na 10 miliwn yuan.Mae'r broses gynhyrchu hefyd yn ddrud.Mae gweithdy tymheredd cyson.Mae cost olwyn malu yn sawl mil, ac mae yna hidlwyr, ac ati, felly mae'r malu yn ddrutach, ac mae cost pob set tua 600 yuan;

2. Effeithlonrwydd isel ac yn gyfyngedig gan system gêr.Mae malu gêr bevel yn cael ei wneud ar offer peiriant lluosog, ac mae'r amser malu o leiaf 30 munud.Ac ni all falu'r dannedd;

3. Lleihau perfformiad y cynnyrch.O ran perfformiad y cynnyrch, mae'r broses malu gêr yn cael gwared ar yr haen orau o ansawdd caledu wyneb gêr ar ôl triniaeth wres, a'r haen hon o gragen galed sy'n pennu bywyd gwasanaeth y gêr.Felly, nid yw gwledydd datblygedig fel Japan yn malu'r gerau bevel ar gyfer automobiles o gwbl.

Lapped bevel gerau manteision ac anfanteision

1. Effeithlonrwydd uchel.Dim ond tua 5 munud y mae'n ei gymryd i falu pâr o gerau, sy'n addas ar gyfer cynhyrchu màs.

2. Mae'r effaith lleihau sŵn yn dda.Mae dannedd lapio yn cael eu prosesu mewn parau, ac mae cydlyniad arwynebau'r dannedd yn dda.Mae'r arwyneb sy'n dod i mewn yn datrys y broblem sŵn yn fawr ac mae'r effaith lleihau sŵn tua 3 desibel yn is na malu dannedd

3. cost isel.Dim ond ar un offeryn peiriant y mae angen gwneud lapio gêr, ac mae gwerth yr offeryn peiriant ei hun hefyd yn is na gwerth y peiriant malu gêr.Mae'r deunyddiau ategol a ddefnyddir hefyd yn is na'r rhai sy'n ofynnol ar gyfer malu dannedd

4. Heb ei gyfyngu gan broffiliau dannedd.Mae'n union oherwydd na all y dannedd fod yn ddaear bod Olycon ar ôl 1995 wedi dyfeisio'r dechnoleg malu yn llwyddiannus, a all nid yn unig brosesu dannedd uchder cyfartal, ond hefyd prosesu dannedd crebachu. Ac ni ddinistriodd y dechneg hon yr haen wyneb caledu.

Os ydych chi'n prynu'ch gerau bevel wedi'u lapio, pa fath o adroddiadau y dylech eu cael gan eich cyflenwr ? Isod mae ein rhai ni a fydd yn cael eu rhannu i gwsmeriaid cyn pob cludo.

1. Lluniad swigen: fe wnaethom lofnodi NDA gyda phob cwsmer, felly rydym yn gwneud lluniadu'n niwlog

4

2. Adroddiad Dimensiwn Allweddol

5

3. Tystysgrif Deunydd

6

4. Adroddiad Triniaeth Gwres

7

5. Adroddiad Cywirdeb

8 9

10 11

6. Adroddiad Meshing

12

Ynghyd â rhai fideos profi y gallech eu gwirio yn y ddolen isod

prawf meshing ar gyfer gêr befel lapping - pellter canol a phrawf adlach

https://youtube.com/shorts/5cMDyHXMvf0  

profi rhediad arwyneb |ar gyfer yr wyneb dwyn ar gerau bevel

https://youtube.com/shorts/Y1tFqBVWkow


Amser postio: Nov-03-2022